čtvrtek 21. ledna 2021

O závodě Skrýše

Skrýše spustíme v pátek 16.4., abyste si mohli v klidu připravit mapu, popisy a gps. A třeba hned o víkendu vyrazit. Tehdy by mělo už jít cestovat mezi okresy. Kontroly (mlíka) zůstanou v lese déle, takže si půjde zaběhat určitě ještě po zbytek dubna. Pokud chcete tištěnou mapu, je ještě čas si o ni napsat, viz níže.

Skrýše se uskuteční, hned jak skončí zákaz pohybu mezi okresy. Snad to bude ještě na jaře!
 
Pokud chcete novou a kvalitní voděodolnou mapu pro letošní Skrýše, napište mi (olles zavinac seznam.cz). Podpoříte tak tiskárnu Žaket. Mapu vám Žaket pošle rovnou do schránky. Přihlášky na tištěnou mapu stále přijímám. Cena mapy 50 Kč (tisk a poštovné). Formát A3, tisk na pretex. Pokud chcete přispět i na mapování/ kartografii, připište poznámku do emailu. Po přijetí emailu vám pošlu číslo účtu pro platbu předem.
 
Zároveň stále platí, že mapa bude k dispozici před závodem ke stažení k vlastnoručnímu tisku.

Skrýše 2021 budou!
Uspořádáme je tak, aby vyhovovali každému stupně PSA. Nepůjde o hromadnou akci, každý se do terénu vypraví individuálně. Prosím dodržujte nařízení vlády.
 • Start individuální po dobu jednoho týdne odkudkoliv na mapě (na parkovišti, u 1. skrýše nebo kdekoli jinde).
 • Čas se měří až do opětovného dosažení vlastnonožně zvoleného startu (neboli trasa musí být uzavřená). Tím zůstane hrozba nesplnění časového limitu 4 hodiny a budou se udělovat záporné body za jeho nedodržení (jako obvykle - každá započatá minuta po limitu mínus 1 bod).
 • Mlíka (igelitový fáborek) budou v místě skrýší minimálně do konce dubna
 • Mapa a gpx ke stažení a vlastnoručnímu tisku den předem.
 • Zřejmě využijeme aplikaci Usynligo a zpětný dopočet výsledků. 
 • Ale použití aplikace Usynligo nebude bezpodmínečně nutné, bude stačit i zaslání gpx, případně vymyslíme i jiný způsob, pokud nemáte chytrý telefon.
 
Někdy v roce 2021 se v lesích u Plzně koná dvanáctý ročník Skrýší s podtitulem Kompas kontra GPS. Je určeno všem, kteří rádi hledají (a nalézají) a přitom se pohybují rádi venku v přírodě.
 
Skrýše budou opět na novém místě. Poběží se v lesích mezi Mrtníkem, Plasy, Kaznějovem a Horní Břízou. Oblíbené kaolinové haldy zajištěny!

Stavby trati se letos ujmou Jana a Karel Šoupovi.

Úkolem je najít, co největší množství skrýší (kontrolních stanovišť) ve stanoveném čase 4 hodiny (v dětské kategorii 2 hodiny). O úspěchu rozhoduje strategické myšlení, schopnost nalézt optimální trasu od skrýše ke skrýši, umění pohybu terénem a fyzická připravenost (pohyb jen po svých).

Sejdou se jak vyznavači orientačních sportů (závod je zařazen do Pražské zimní ligy), tak vyznavači geocachingu (závod, pokud to půjde, bude veden jako geoevent). Proto ten konfrontační podtitul Kompas kontra GPS.

 Záznam z ročníku 2017

Budou vypsány dvě kategorie, jedna pro navigaci s GPS (a mapou) a druhá pro navigaci pouze podle mapy a kompasu (bez GPS). A dětská kategorie.
 • start - kdykoliv od pátku 16.4. minimálně do konce dubna 2021
 • Start i cíl v kdekoliv na mapě (start/ cíl na stejném místě)
 • registrace - není nutná
 • výsledky a průběh závodu přes aplikaci Usynligo (zatím tam nic není) - nutný chytrý telefon s gps. Pokud chytráče nemáte, napište mi na olles zavinac seznam tecka cz .
Koordináty (spolu se stahnutelnými waypointy) skrýší, mapa a body budou zveřejněny na stránkách Skrýší den před závodem, aby účastníci mohli plánovat, co nejoptimálnější trasu.

Kategorie:
 • jednotlivci nebo týmy s kompasem
 • jednotlivci nebo týmy s GPS
 • děti - časový limit dvě hodiny
V rámci PZL je povolena jak GPS tak kompas.