středa 10. února 2010

Děti vítány

Do lesa vystřelíme i děti (s doprovodem podle věku) na dvouhodinový okruh. Start taky v 11:00, aby si děti užily napětí hromadného startu. Prosím uveďte svůj zájem do přihlášky.


Velikonoce jsou sice daleko, ale tenhle oslí můstek by se mohl dětem líbit. Na Velký pátek se otevírají skály, a lidem, kteří jsou v té chvíli nablízku, se nabízí pohled na zářivé hromady zlata a drahokamů. Stačí jen brát! Pro otevírání českých skrýší je dokonce kouzelné zaříkávadlo, kterým otevřela skálu Anče v Krkonošských pohádkách: "Horo, horo, otevři se pro člověka poctivýho a dej mu kus bohatství svýho."