pátek 9. prosince 2022

O závodě Skrýše

 
Skrýše 2023 budou!

V sobotu 11.3. 2023 se v lesích u Plzně koná čtrnáctý ročník Skrýší s podtitulem Kompas kontra GPS. Je určeno všem, kteří rádi hledají (a nalézají) a přitom se pohybují rádi venku v přírodě.
 
Skrýše budou na novém místě. Poběží se v Manětínském hvozdu. Shromaždiště v Melchiorově Huti. V terénu je několik velice zajímavých zlatokopeckých oblastí, které dosud nebyly použity pro orientační závod. Věřím, že stavitel Jirka Valeš vám nechá si těchhle míst užít :) Jirka staví tratě Skrýší už po druhé viz mapa legendárních Skrýší kolem Střely.

Úkolem je najít, co největší množství skrýší (kontrolních stanovišť) ve stanoveném čase 4 hodiny (v dětské kategorii 2 hodiny). O úspěchu rozhoduje strategické myšlení, schopnost nalézt optimální trasu od skrýše ke skrýši, umění pohybu terénem a fyzická připravenost (pohyb jen po svých).

Sejdou se jak vyznavači orientačních sportů (závod je zařazen do Pražské zimní ligy a Západočeské zimní ligy), tak vyznavači geocachingu (závod je geoevent). Proto ten konfrontační podtitul Kompas kontra GPS.

 Záznam z ročníku 2017

Budou vypsány dvě kategorie, jedna pro navigaci s GPS (a mapou) a druhá pro navigaci pouze podle mapy a kompasu (bez GPS). A dětská kategorie.
  • Start - v sobotu 11.3. v 11:00 - v Melchiorově Huti
  • Cíl - tamtéž
  • Přihlášky emailem na olles@seznam.cz nebo jako koment v geoeventu
  • Prezentace od 10:00 v areálu reakreačního střediska v Melchiorově Huti
Koordináty (spolu se stahnutelnými waypointy) skrýší, mapa a body budou zveřejněny na stránkách Skrýší den před závodem, aby účastníci mohli plánovat, co nejoptimálnější trasu.

Kategorie:
  • jednotlivci nebo týmy s kompasem
  • jednotlivci nebo týmy s GPS
  • děti - časový limit dvě hodiny
V rámci PZL je povolena jak GPS tak kompas.

neděle 6. března 2022

15790!

 Na dobrovolném startovném na Skrýších se vybralo 15790 Kč!

Posíláme Ukrajině!

 

-----------------------------------------------------

Pokud nám chcete něco vzkázat, můžete na Jamboard

 

-----------------------------------------------------

Nahrajte prosím své tracky na Playmapu, ať vidíme, kudy kdo postupoval.


-----------------------------------------------------

Pokud byste si chtěli proběhnout letošní Skrýše mimo závod, tak to lze :) Mapa formátu A3 ke stažení v pdf zde. Možná tam část týdne ještě budou lampiony, a když ne tak podle odřené skály jistě místo poznáte :)Výsledky Skrýší 2022

 Kategorie GPS:

1    3,14 sexy brouka
2    František Bartoš
3    vytrvalec
4    chrzatka
5    levi
6    Martin a Lenka
7    Jedeme bomby
8    Gilik 2
9    Kokodároš
10    Tlučná
11    langsamky
12    Zoufalci
13    NADA + WADA
14    Chlupatí sloni
15    Varani
16    Nomario
17    Čajíčkáři
18    rokro
19    Vláďa 47
20    Homolkovi
21    Ziuafkovi
22    Sonic tým
23    Vlasta a Jana
24    Kulička
25    Viktoriánky
26    Viktoriáni
27    Jistra
28    Kuba
29    TaPaJa
30    Spratek team
31    HoKriPaTy
32    Martin Lazar

Kategorie GPS podrobně.

-------------------------------------- 

--------------------------------------

Kategorie Kompas:

1    Karýk
2    Jiří Valeš
3    Vláďa Mezník
4    Jindřich Kovář
5    Juan
6    Lukáš Loudil
7    Martin Fučík
8    Trhlík Tomáš
9    koYot No. 79
10    Pepa Milota
11    Jáchym Drnek
12    Hana Kožíšková
13    koYot No. 83
14    koYot No. 78
15    František Bořánek
16    Chodská Strela
17    Weissar Petr

17,5  Dukla
18    Jiří Kropáč
19    Horský Martin a Horská Lucie
20    Pavel Drahokoupil
21    Hana Řepová
22    Jan Šticha
23    Martin Váňa
24    Delfíni
25    Jirka Svoboda
26    Hana Typltová
27    Dukla
28    Konipas team 2
29    Miloslav Toušek
30    Jiří Blažek
31    Majerovi
32    Smutňáci
33    Vašík Bohuslav
34    Pavel a Ondra
35    Lucka
36    Kamila Ledererová
37    showpa
38    Kroks 2
39    Kroks 1
40    Žanda a Anička
41    Kačka Urbánková, Marek Uhlík
42    Starý Jan
43    Konipas team
44    Pavel, Pepa
45    Jislovi
46    Šnébata
47    Zbloudilci
48    Václav Poustka
49    Orlomyšáci
50    Želvičky
51    Adéla a Adéla
52    Barča a Barča
53    Jana Šilhavá
54    Zuzka, Jana
55    Mloci Benešovi
56    Lucie Gruberová
57    Pilařovi
58    Píďaly
59    Odbržděný vagón klád
60    Hercigovi
61    Marie Kamarytová
62    Štěpán a Jitka

Kategorie Kompas podrobně.

Edit: Dukla byla i na 45, takže se posunuje o pět bodů výše.

Edit2: Jitka a Jana si zaběhly Skrýše po závodě a nasbíraly parádních 67 bodů v čase 3:47. To by jim bylo bývalo zajistilo celkové 10. místo a 1. místo mezi ženami.

Body ke Skrýším 2022

31 - 6
32 - 4
33 - 3
34 - 8
35 - 3
36 - 7
37 - 12
38 - 5
39 - 6
40 - 9
41 - 4
42 - 6
43 - 6
44 - 6
45 - 5
46 - 4
47 - 7
48 - 6
49 - 0
50 - 12
51 - 5
52 - 12
53 - 6
54 - 4
55 - 4
56 - 4
57 - 3
58 - 4
59 - 3
60 - 4
61 - 4
62 - 5

sobota 5. března 2022

Pokyny ke Skrýším 2022 den před startem

GPX pro stažení do GPS.

Pozice Skrýší na Mapy.cz

Vytištěnou zcela novou podrobnou mapu obdrží závodníci až v den startu.  Bodové ohodnocení dostanou závodníci jednotlivých skrýší až v okamžiku startu, a to v papírové podobě vyvěšené na startu a současně se objeví jako nový post na tomhle webu. Popisy (hinty) budou na průkazce.  

Mapa je formátu A3 a je vodoodolně upravena. Tisk Žaket, na Pretex. Mapa je v měřítku 1 : 23 221, ekvidistance 5 metrů, mapa je stínovaná. Severníky na mapě ukazují na magnetický sever, severníky nejsou rovnoběžné s hranou mapy. Silničky, zpevněné cesty by měly mapě být všechny - plná černá čára. Nejisté cesty budou v mapě vyznačeny šedě. Aby bylo lépe čitelné stínování, je nově v mapě les bíle a louky žlutě.

Ražení do průkazky kleštěmi. Možná nám nevyjdou kleště, tak budou na některých skrýších pastelky - něco do políčka nakreslete :) Průkazku obdržíte na prezentaci ve Staré hospodě v Dobřívi.  Budeme tam od 10:00. V průkazce budou rovnou popisy (hinty) skrýší. 

Ve Staré hospodě je i cíl závodu. Na start se vydáme z hospody k dobřívskému hamru (v cca 10:50). Závod bude odstartován v 11:00 na louce u hamru. Časový limit 15:00, pamatujte -1 bod za každou započatou minutu po limitu 15:00.

💙💛 Tisk funglnágl nové mapy vyšel na 18 Kč/ks. Zbytek dobrovolného startovného bude věnován Ukrajině. Český svaz orientačních sportů navíc částku zdvojnásobí

V prostoru se na mnoha místech, častěji u cest, vyskytují staré tabule zakazující vstup, které vůbec nekorespondují s tím, kam se smí a kam ne. Směrodatné jsou šrafovaně vyznačené oblasti v mapě, jejichž okraje naopak v terénu většinou vůbec vyznačené nejsou. Do těchto oblastí prosím nevstupujte.

Modrým puntíkem jsou v mapě vyznačené studánky a většina z nich vypadá pitně. Stavitel tratí doporučuje Rudolfovu studánku cca 600 m JZ od kontrol 48 a 49. (Vodojem je modrý čtvereček.)

V hospodě budou k jídlu tři hotovky v celkovém počtu 50, tak snad to sníme :)

Pokud chcete být započítaní do Pražské zimní ligy, uveďte do přihlášky jméno, pod kterým jste v lize vedeni, aby vám mohl být započítán i výsledek ze Skrýší.

Edit:

Skrýše na mapě a v gpx jsou číslovány od 31 do 62 . Na skrýších v terénu žádná čísla nejsou.

pátek 16. dubna 2021

Pokyny ke Skrýším 2021

Mapa ke stažení a tisku zde.

Mapa je ve formátu A3.
Měřítko 1:21456
Ekvidistance 5m

Popisy skrýší zde.

GPX pro stažení do gps. Vizualizace zde.

Start na libovolném místě na mapě.
Cíl na stejném místě jako start.
Časový limit 4 hodiny.
Každá započatá minuta po limitu - mínus 1 bod.
Bodové ohodnocení každé skrýše 5 bodů.
Celkem 35 skrýší-kontrol v terénu. Označeno mlíkem.
  • Pro výsledky použijeme PLAY-MAPu. Takže snímejte svůj postup, abyste mohli do PlayMapy nahrát  gpx.
  • Pokud nemáte gps hodinky/ chytrý telefon. Snímejte čas klasickými hodinkami a zapamatujte si, které skrýše jste navštívili. Do PlayMapy pak svůj postup nakreslete a zároveň zadejte svůj čas. Vzkaz od vývojáře Pavla Fíšy Fišera: při kreslení do PlayMapy je třeba kliknout bod do středu každé navštívené kontroly - když přes kolečko jenom přetáhnete sečnu, tak to ražení nezaznamená.

Mlíka označující skrýše budou v lese viset do neděle 2.5. 2021. Do té doby také nahrajte do PlayMapy své výkony, abyste byli zařazeni do výsledků. 

Pokud vyrazíte na Skrýše s dětmi. Časový limit jsou dvě hodiny. Ostatní pravidla jsou stejná.
Pokud se při navigaci řídíte GPS, označte při nahrání se do PlayMapy správnou kategorii.

Pokud chcete mapu vytištěnou od Žaketu na voděodolný papír či přispět na tvorbu mapy. Stále je to možné, napište mi na olles (zavinac) seznam.cz

Skrýše jsou rozneseny, můžete vyrazit :)
Stavba tratě Jana a Karel Šoupovi a Věrka Chvalová.

Protože se letos neuvidíme, můžete vzkazy pořadatelům zaznamenat na Jamboard. Díky za postřehy!


úterý 10. března 2020

Skrýše 2020 se ruší

Skrýše 2020 se ruší. Jde o akci, kde by se nás sešlo víc jak sto... Je nám to líto :(

Ale nezoufejte celou trať, místo startu v Krašovicích i terén přesuneme na rok 2021.
Bude to celkem 35 skrýší na ploše 50 km2, tak jak to naplánovali stavitelé Jana a Karel Šoupovi a Věrka Chvalová.

sobota 16. března 2019

Výsledky Skrýší 2019


Kompas

GPS


Svou trasu prosím nahrajte na Playmapu, ať máme srovnání, kdo se kudy vydal.

Reklamace na olles@seznam.cz

Bodové ohodnocení Skrýší 2019


Ke stažení v pdf zde.

pátek 15. března 2019

Pokyny ke Skrýším 2019 den před startem


GPX pro stažení do GPS.

Pozice Skrýší nad Google mapou.

Vytištěnou zcela novou podrobnou mapu obdrží závodníci až v den startu.  Bodové ohodnocení dostanou závodníci jednotlivých skrýší až v okamžiku startu, a to v papírové podobě vyvěšené na startu a současně se objeví v pdf ke stažení zde. Popisy (hinty) letos budou i na průkazce. Skrýše ohodnocené nula body nejsou.

Pozor letos nebudou na skrýších kleště, ale zalaminované papíry s kódem (vždy nějaké slovo, které si závodníci opíšou). K potřebné výbavě závodníků tedy fix/propiska.  Tužky tedy s sebou, a jestli si balíte průkazku, nejlépe nějaký liháč.

Ti, kteří se dostanou až ke Kralovickému potoku, nechť si vezmou baterku. Tam bude kontrola ve tmě, tak abyste měli možnost posvítit si na cestu a přečíst kód.

Mapa je formátu A3 a je vodoodolně upravena. Tisk Žaket, na Pretex. Mapa je v měřítku 1 : 23704, ekvidistance 5 metrů, mapa je stínovaná. Severníky na mapě ukazují na magnetický sever, severníky nejsou rovnoběžné s hranou mapy. Silničky, zpevněné cesty by měly mapě být všechny - plná černá čára.  Nejisté cesty budou v mapě vyznačeny šedě.

V hospodě bude k jídlu nakládaný hermelín, pizza a podobné chuťovky k pivu.

ALLiK team vzkazuje, že pokud se vše podaří, bude ve stejném polesí zveřejněna během soboty nová keška.

Na místě bude k dispozici šablona s logem Skrýší a sprejem na textil. Takže když si donesete nějaký hodnotný ohoz, tričko Skrýší se stane ozdobou vašeho šatníku.

Dětská trať - děti loví ve zkráceném čase do 13 hodin stejné skrýše jako dospělí. Čím více, tím lépe. 
  
Terén protíná řeka Střela. Pokud jí chcete překonat suchou nohou, využijte tři mosty - v Nebřezinách, u Dolního Hradiště a u Borku. Dále lze Střela překonat po lávkách, které jsou na mapě dvě, mezi Nebřezinami a Korytama.

V mapě budou zobrazeny symbolem kelímku dvě studánky s pitnou vodou.

Pokud
chcete být započítaní do Pražské zimní ligy, uveďte do přihlášky jméno, pod kterým jste v lize vedeni, aby vám mohl být započítán i výsledek ze Skrýší.

 ---------------

Ochutnávka terénu z kamery stavitele Jirky Valeše: