pátek 16. dubna 2021

Pokyny ke Skrýším 2021

Mapa ke stažení a tisku zde.

Mapa je ve formátu A3.
Měřítko 1:21456
Ekvidistance 5m

Popisy skrýší zde.

GPX pro stažení do gps. Vizualizace zde.

Start na libovolném místě na mapě.
Cíl na stejném místě jako start.
Časový limit 4 hodiny.
Každá započatá minuta po limitu - mínus 1 bod.
Bodové ohodnocení každé skrýše 5 bodů.
Celkem 35 skrýší-kontrol v terénu. Označeno mlíkem.
 • Pro výsledky použijeme PLAY-MAPu. Takže snímejte svůj postup, abyste mohli do PlayMapy nahrát  gpx.
 • Pokud nemáte gps hodinky/ chytrý telefon. Snímejte čas klasickými hodinkami a zapamatujte si, které skrýše jste navštívili. Do PlayMapy pak svůj postup nakreslete a zároveň zadejte svůj čas. Vzkaz od vývojáře Pavla Fíšy Fišera: při kreslení do PlayMapy je třeba kliknout bod do středu každé navštívené kontroly - když přes kolečko jenom přetáhnete sečnu, tak to ražení nezaznamená.

Mlíka označující skrýše budou v lese viset do neděle 2.5. 2021. Do té doby také nahrajte do PlayMapy své výkony, abyste byli zařazeni do výsledků. 

Pokud vyrazíte na Skrýše s dětmi. Časový limit jsou dvě hodiny. Ostatní pravidla jsou stejná.
Pokud se při navigaci řídíte GPS, označte při nahrání se do PlayMapy správnou kategorii.

Pokud chcete mapu vytištěnou od Žaketu na voděodolný papír či přispět na tvorbu mapy. Stále je to možné, napište mi na olles (zavinac) seznam.cz

Skrýše jsou rozneseny, můžete vyrazit :)
Stavba tratě Jana a Karel Šoupovi a Věrka Chvalová.

Protože se letos neuvidíme, můžete vzkazy pořadatelům zaznamenat na Jamboard. Díky za postřehy!


čtvrtek 21. ledna 2021

O závodě Skrýše

Skrýše spustíme v pátek 16.4., abyste si mohli v klidu připravit mapu, popisy a gps. A třeba hned o víkendu vyrazit. Tehdy by mělo už jít cestovat mezi okresy. Kontroly (mlíka) zůstanou v lese déle, takže si půjde zaběhat určitě ještě po zbytek dubna. Pokud chcete tištěnou mapu, je ještě čas si o ni napsat, viz níže.

Skrýše se uskuteční, hned jak skončí zákaz pohybu mezi okresy. Snad to bude ještě na jaře!
 
Pokud chcete novou a kvalitní voděodolnou mapu pro letošní Skrýše, napište mi (olles zavinac seznam.cz). Podpoříte tak tiskárnu Žaket. Mapu vám Žaket pošle rovnou do schránky. Přihlášky na tištěnou mapu stále přijímám. Cena mapy 50 Kč (tisk a poštovné). Formát A3, tisk na pretex. Pokud chcete přispět i na mapování/ kartografii, připište poznámku do emailu. Po přijetí emailu vám pošlu číslo účtu pro platbu předem.
 
Zároveň stále platí, že mapa bude k dispozici před závodem ke stažení k vlastnoručnímu tisku.

Skrýše 2021 budou!
Uspořádáme je tak, aby vyhovovali každému stupně PSA. Nepůjde o hromadnou akci, každý se do terénu vypraví individuálně. Prosím dodržujte nařízení vlády.
 • Start individuální po dobu jednoho týdne odkudkoliv na mapě (na parkovišti, u 1. skrýše nebo kdekoli jinde).
 • Čas se měří až do opětovného dosažení vlastnonožně zvoleného startu (neboli trasa musí být uzavřená). Tím zůstane hrozba nesplnění časového limitu 4 hodiny a budou se udělovat záporné body za jeho nedodržení (jako obvykle - každá započatá minuta po limitu mínus 1 bod).
 • Mlíka (igelitový fáborek) budou v místě skrýší minimálně do konce dubna
 • Mapa a gpx ke stažení a vlastnoručnímu tisku den předem.
 • Zřejmě využijeme aplikaci Usynligo a zpětný dopočet výsledků. 
 • Ale použití aplikace Usynligo nebude bezpodmínečně nutné, bude stačit i zaslání gpx, případně vymyslíme i jiný způsob, pokud nemáte chytrý telefon.
 
Někdy v roce 2021 se v lesích u Plzně koná dvanáctý ročník Skrýší s podtitulem Kompas kontra GPS. Je určeno všem, kteří rádi hledají (a nalézají) a přitom se pohybují rádi venku v přírodě.
 
Skrýše budou opět na novém místě. Poběží se v lesích mezi Mrtníkem, Plasy, Kaznějovem a Horní Břízou. Oblíbené kaolinové haldy zajištěny!

Stavby trati se letos ujmou Jana a Karel Šoupovi.

Úkolem je najít, co největší množství skrýší (kontrolních stanovišť) ve stanoveném čase 4 hodiny (v dětské kategorii 2 hodiny). O úspěchu rozhoduje strategické myšlení, schopnost nalézt optimální trasu od skrýše ke skrýši, umění pohybu terénem a fyzická připravenost (pohyb jen po svých).

Sejdou se jak vyznavači orientačních sportů (závod je zařazen do Pražské zimní ligy), tak vyznavači geocachingu (závod, pokud to půjde, bude veden jako geoevent). Proto ten konfrontační podtitul Kompas kontra GPS.

 Záznam z ročníku 2017

Budou vypsány dvě kategorie, jedna pro navigaci s GPS (a mapou) a druhá pro navigaci pouze podle mapy a kompasu (bez GPS). A dětská kategorie.
 • start - kdykoliv od pátku 16.4. minimálně do konce dubna 2021
 • Start i cíl v kdekoliv na mapě (start/ cíl na stejném místě)
 • registrace - není nutná
 • výsledky a průběh závodu přes aplikaci Usynligo (zatím tam nic není) - nutný chytrý telefon s gps. Pokud chytráče nemáte, napište mi na olles zavinac seznam tecka cz .
Koordináty (spolu se stahnutelnými waypointy) skrýší, mapa a body budou zveřejněny na stránkách Skrýší den před závodem, aby účastníci mohli plánovat, co nejoptimálnější trasu.

Kategorie:
 • jednotlivci nebo týmy s kompasem
 • jednotlivci nebo týmy s GPS
 • děti - časový limit dvě hodiny
V rámci PZL je povolena jak GPS tak kompas.

úterý 10. března 2020

Skrýše 2020 se ruší

Skrýše 2020 se ruší. Jde o akci, kde by se nás sešlo víc jak sto... Je nám to líto :(

Ale nezoufejte celou trať, místo startu v Krašovicích i terén přesuneme na rok 2021.
Bude to celkem 35 skrýší na ploše 50 km2, tak jak to naplánovali stavitelé Jana a Karel Šoupovi a Věrka Chvalová.

sobota 16. března 2019

Výsledky Skrýší 2019


Kompas

GPS


Svou trasu prosím nahrajte na Playmapu, ať máme srovnání, kdo se kudy vydal.

Reklamace na olles@seznam.cz

Bodové ohodnocení Skrýší 2019


Ke stažení v pdf zde.

pátek 15. března 2019

Pokyny ke Skrýším 2019 den před startem


GPX pro stažení do GPS.

Pozice Skrýší nad Google mapou.

Vytištěnou zcela novou podrobnou mapu obdrží závodníci až v den startu.  Bodové ohodnocení dostanou závodníci jednotlivých skrýší až v okamžiku startu, a to v papírové podobě vyvěšené na startu a současně se objeví v pdf ke stažení zde. Popisy (hinty) letos budou i na průkazce. Skrýše ohodnocené nula body nejsou.

Pozor letos nebudou na skrýších kleště, ale zalaminované papíry s kódem (vždy nějaké slovo, které si závodníci opíšou). K potřebné výbavě závodníků tedy fix/propiska.  Tužky tedy s sebou, a jestli si balíte průkazku, nejlépe nějaký liháč.

Ti, kteří se dostanou až ke Kralovickému potoku, nechť si vezmou baterku. Tam bude kontrola ve tmě, tak abyste měli možnost posvítit si na cestu a přečíst kód.

Mapa je formátu A3 a je vodoodolně upravena. Tisk Žaket, na Pretex. Mapa je v měřítku 1 : 23704, ekvidistance 5 metrů, mapa je stínovaná. Severníky na mapě ukazují na magnetický sever, severníky nejsou rovnoběžné s hranou mapy. Silničky, zpevněné cesty by měly mapě být všechny - plná černá čára.  Nejisté cesty budou v mapě vyznačeny šedě.

V hospodě bude k jídlu nakládaný hermelín, pizza a podobné chuťovky k pivu.

ALLiK team vzkazuje, že pokud se vše podaří, bude ve stejném polesí zveřejněna během soboty nová keška.

Na místě bude k dispozici šablona s logem Skrýší a sprejem na textil. Takže když si donesete nějaký hodnotný ohoz, tričko Skrýší se stane ozdobou vašeho šatníku.

Dětská trať - děti loví ve zkráceném čase do 13 hodin stejné skrýše jako dospělí. Čím více, tím lépe. 
  
Terén protíná řeka Střela. Pokud jí chcete překonat suchou nohou, využijte tři mosty - v Nebřezinách, u Dolního Hradiště a u Borku. Dále lze Střela překonat po lávkách, které jsou na mapě dvě, mezi Nebřezinami a Korytama.

V mapě budou zobrazeny symbolem kelímku dvě studánky s pitnou vodou.

Pokud
chcete být započítaní do Pražské zimní ligy, uveďte do přihlášky jméno, pod kterým jste v lize vedeni, aby vám mohl být započítán i výsledek ze Skrýší.

 ---------------

Ochutnávka terénu z kamery stavitele Jirky Valeše:

 

sobota 17. března 2018

Výsledky Skrýší 2018


Výsledky GPS.

Výsledky Kompas.
(Edit: na 3. místě objevil Pavel Kepka, který neměl započítanou skrýši 30)

 ---------------------

Jestli máte záznam z GPS, prosím nahrajte jej do Playmapy, ať máme porovnání mezi závodníky.

Nové funkce v Playmapě:
 • Přehrávání animace postupů: Po výběru kategorie vpravo nahoře a následně postupů ke zobrazení můžete ovládat přehrávání dolním ovládacím panelem (ikonka se stopkami přepíná ze simulace hromadného startu na průběh v reálném čase).
 • Měření / porovnávání postupů: Vpravo nahoře je tlačítko s pravítkem, kterým aktivujete měření jakéhokoli úseku zobrazených logů. Kliknete na počátek a potom na konec libovolného úseku libovolného logu. Play-map najde a kroužky označí nejbližší body všech zobrazených logů a k těm pak váže měření. Další měření lze provést dalším klikáním na čáry logů

 ---------------------

Gratulace Liborovi.29, který jako první vyluštil a našel mysterku Skrýše - 10 let publikovanou současně se startem Skrýší. Zvládl to myslím cca 2 hodiny po publikaci mysterky a v cíli Skrýší se na závěr stavil.


Bodové ohodnocení Skrýší 2018


Skrýšebodypopis - hint
11mělké údolíčko na hřbetu
21mělké údolíčko (basecamp)
31nad lomem
45kamenitý hřbítek
52hřbet, dole (osamělý strom)
62údolíčko
76mělké údolíčko, horní část
84vrchol (nad skalní věží)
93plošina
102násyp, JZ konec
113skalní hřbet, horní část
121údolí
134skalní hřbet, nahoře
143mělké údolíčko, horní část
151kupa, nahoře
163odpočinek
173sráz, nahoře
184údolí, horní část
199JV mělké údolíčko, horní část
203skalní hřbet, nahoře
213plochý hřbítek (dvojbuk)
229skalní hřbet, nahoře
230rýha
246kamenité údolí, horní část
253údolíčko (rýha), konec
265kupa, nahoře
277hřbítek, horní část
289skalní sráz, V pata
299sráz, pata
309rýha, ohyb
318údolíčko
325vidlice rýh
338SV lom, SV konec

pátek 16. března 2018

Pokyny ke Skrýším 2018 den před startem


GPX pro stažení do GPS.

Pozice Skrýší nad Google mapou.

Vytištěnou zcela novou podrobnou mapu obdrží závodníci až v den startu.  Bodové ohodnocení a popisy (hinty) jednotlivých skrýší až v okamžiku startu, a to v papírové podobě na startu a současně se objeví v pdf ke stažení zde. Na skrýších ohodnocených 0 body v lese nic není.

Pozor letos nebudou na skrýších kleště, ale zalaminované logo Skrýší (cca 21*21 cm velké) s číslem skrýše a obrázkem, který si bude třeba překreslit do průkazky. Tužky tedy s sebou, a jestli si balíte průkazku, nejlépe nějaký liháč.

Mapa je formátu A3 a není vodoodolně upravena, nějakou tu kapku vydrží, ale systematickou koupel v bažině ne, takže mapník s sebou. Mapa je v měřítku 1 : 24501, ekvidistance 5 metrů, mapa je stínovaná. Severníky na mapě ukazují na magnetický sever, severníky nejsou rovnoběžné s hranou mapy. Silničky, zpevněné cesty by měly mapě být všechny - plná černá čára. Cesty zmapované mapaři OpenStreetMap jsou vyznačeny v mapě černě, čárkovaně; předpoklad je, že v terénu budou. Existence ostatních cest je nejistá a v mapě budou vyznačeny šedě, čárkovaně.

Na tištěné mapě budou experimentálně vyznačeny i tradiční kešky (malá purpurová tečka). V některých výjimečných případech může být v kolečku skrýše i keška, tak jen abyste nebyli zmateni, v terénu by mělo být oboje.

V Dobřívi se předělává silnice a křižovatka silnice II/117 se silnicí od Rokycan je střídavě průjezdná jen v jednom směru se světelným řízením. Při příjezdu od Strašic je dobré odbočit už zde  a zaparkovat na ulici směrem k vodnímu hamru (na břehu Klabavy) - přímo u hospody je parkování omezené. Velké parkoviště u křižovatky před hospodou Hamrovka je veřejné a k dizpozici (shromaždiště ve Staré hospodě) .

Pro zájemce pro archeocaching - u Hůrek se dá nalézt stále GC1TCNP.

Stavitel Aleš Richtr (aka ALLiK team) vzkazuje, že pokud se vše podaří, bude ve stejném polesí zveřejněna během soboty nová keška, takže, kdo rád luštíte, přijdete si na své. 

Na místě bude k dispozici šablona s logem Skrýší a sprejem na textil. Takže když si donesete nějaký hodnotný ohoz, jubilejní tričko Skrýší se stane ozdobou vašeho šatníku.

 -----------------

Dětská trať - děti loví ve zkráceném čase do 13 hodin stejné skrýše jako dospělí. Aby měly víc blízkých lokací ke hledání, mohou si v rámci závodu najít i tradičky v okolí (klasické geokeše bez lampionů). Ty tradičky jsou zakresleny v mapě také, jen odlišené a méně výrazné, aby se nepletly (malá purpurová tečka, doporučujeme před startem obtáhnout). Za každou tradičku mají 1 bod navíc. Nálezy tradiček si poznamenávají na rub průkazky, na vyžádání se musí prokázat fotkou schránky s logbookem. Pozor hledání kešek bez GPS (pokud jste orientační běžec) je těžší než z dálky viditelných lampionů. 

Nejbližší skrýše a tradičky jdou stáhnout v GPX pro dětskou trať (EDIT: už to odkazuje na správný soubor).Aktuální situace v terénu, skály nikdo neodnesl.úterý 13. února 2018

Pozvánka na Skrýše 2018

Jubilejní 10. ročník Skrýší se opět přesouvá do nové, dosud nepoznané lokality, kterou je Strašická vrchovina – nejmenší a nejnižší část Brd. Z toho je vidět, že se nemusíte bát žádných extrémních hor, ale na druhou stranu pár kopečků se zajímavými výhledy tu najdete.

Centrum je v Dobřívi – turisticky atraktivní obci vzdálené 7 km na jihovýchod od Rokycan. A kam se při Skrýších podíváte? Je asi jasné, že nejvíc vás budou zajímat směry na sever a na východ.


Pokud tedy z Dobřívi vyrazíte na sever, hned nad obcí vás zaujme protáhlý hřeben Konesova vrchu (590). Vlevo od něj se tyčí sice nižší, ale poměrně výrazný trojboký jehlan Hrádecký vrch (549).

Uprostřed mezi oběma zmíněnými vrchy trochu zaniká jediná „hora“ v okolí (Kouklova hora, 532). A za ní již máte možnost dostat se na některé úbočí nejvyššího vrcholu v okolí, kterým je Žďár (629).

Vytrvalejší z účastníků Skrýší se určitě dostanou až za obec Hůrky, třeba na vršek Ohrada (509). Někteří odsud mohou pokračovat po hřebeni směrem na Trhoň. A někteří se třeba vydají pátrat po zbytcích zaniklé vsi Kuškov.


Pokud z Dobřívi vyrazíte na východ, nemůžete minout největší místní atrakci – vodní hamr – a první bodíky můžete začít sbírat hned v lese za ním. Vaší pozornosti jistě neunikne vrch Bábovka (609) – à propos nezapomeňte si na cestu přibalit svačinu.

Také můžete překonat říčku Klabavu a nakouknout do bývalého vojenského prostoru Brdy, třeba na Velký kámen (546). Anebo prozkoumat místní polozapomenutou technickou památku, tzv.
Strousbergovu železnici.

Kdo si chce Skrýše opravdu vychutnat, na toho čeká úplně nejvyšší vrchol Strašické vrchoviny Bílá skála (659), nebo alespoň jeho úbočí. A pokud by vám ani to nestačilo, můžete se podívat třeba pod Ostrý vrch (641). Nebo se raději vydáte prozkoumat umělé koryto Medoújezdského potoka kousek od silnice zvané Tankovka?


Ať už se rozhodnete jakkoli, najdete v bližším i vzdálenějším okolí Dobřívi spoustu zajímavých míst, převážně v čistém lese bez pichlavého podrostu, a kačeři možná i něco navíc.

Aleš Richtr - stavitel