čtvrtek 3. února 2011

Pravidla

  • čas - pevný limit 4 hodiny pro všechny účastníky
  • body - různé bodové ohodnocení skrýší podle vzdálenosti od centra (2 až 8 bodů)
  • bodová penalizace - za nedodržení časového limitu (Penalizace -1 bod za každou započatou minutu po limitu 15:00:00)
  • skrýše - kontrolní stanoviště, na pořadí průchodu skrýšemi nezáleží,  celkem 25-30 skrýší
  • terén - někde u Plzně
  • pohyb - jen po svých (i na běžkách, kolo ne)