sobota 17. března 2018

Bodové ohodnocení Skrýší 2018


Skrýšebodypopis - hint
11mělké údolíčko na hřbetu
21mělké údolíčko (basecamp)
31nad lomem
45kamenitý hřbítek
52hřbet, dole (osamělý strom)
62údolíčko
76mělké údolíčko, horní část
84vrchol (nad skalní věží)
93plošina
102násyp, JZ konec
113skalní hřbet, horní část
121údolí
134skalní hřbet, nahoře
143mělké údolíčko, horní část
151kupa, nahoře
163odpočinek
173sráz, nahoře
184údolí, horní část
199JV mělké údolíčko, horní část
203skalní hřbet, nahoře
213plochý hřbítek (dvojbuk)
229skalní hřbet, nahoře
230rýha
246kamenité údolí, horní část
253údolíčko (rýha), konec
265kupa, nahoře
277hřbítek, horní část
289skalní sráz, V pata
299sráz, pata
309rýha, ohyb
318údolíčko
325vidlice rýh
338SV lom, SV konec