úterý 17. ledna 2017

O závodě Skrýše

25. března v sobotu 2017 se v lesích u Plzně koná už devátý ročník netradičního navigačního závodu Skrýše s podtitulem Kompas kontra GPS. Závod je určen všem, kteří rádi hledají (a nalézají) a přitom se pohybují rádi venku v přírodě.
 
Skrýše budou opět na novém místě, a to v lesích kolem zříceniny hradu Lopata. Chceme vám ukázat krásné bukové lesy plné erozních rýh a skalnatých kopečků.

Stavby trati se letos ujme Karolína Šiková a Matěj Kamenický.

Ukázka mapy s typickými osamělými kopečky
Úkolem je najít, co největší množství skrýší (kontrolních stanovišť) ve stanoveném čase 4 hodiny (v dětské kategorii 2 hodiny). O úspěchu rozhoduje strategické myšlení, schopnost nalézt optimální trasu od skrýše ke skrýši, umění pohybu terénem a fyzická připravenost (pohyb jen po svých).

Sejdou se jak vyznavači orientačních sportů (závod je zařazen do PZL), tak vyznavači geocachingu (závod je zároveň veden jako geoevent). Proto ten konfrontační podtitul Kompas kontra GPS.

 Záznam z ročníku 2017

Budou vypsány dvě závodnické kategorie, jedna pro navigaci s GPS (a mapou) a druhá pro navigaci pouze podle mapy a kompasu (bez GPS). A dětská kategorie.
  • ostrý start - sobota 11:00 25.3. 2017
  • Start i cíl v hospodě ve Šťáhlavicích
  • registrace - od 9:30 do 10:30 tamtéž
  • přihlášky - ti, kteří se účastní jako geokešeři, prosím nechte přihlášky v komentářích ke geoeventu, ostatní emailem na adresu olles zavinac seznam tecka cz, předmět Skrýše 2017
Koordináty (spolu se stahnutelnými waypointy) skrýší budou zveřejněny na stránkách Skrýší den před závodem, aby účastníci mohli plánovat, co nejoptimálnější trasu. ALE bodové ohodnocení skrýší bude zveřejněno až při startu, což může optimální trasu pozměnit.

V den závodu každý účastník dostane mapu speciálku papírovou, i se zakreslenými skrýšemi, nebude třeba nic překreslovat. Půjde o velmi podrobnou turistickou mapu v měřítku 1:25000.

Kategorie:
  • jednotlivci nebo týmy s kompasem
  • jednotlivci nebo týmy s GPS
  • děti (poblíž startu/ cíle bude vícero skrýší)
(účast v jakékoli kategorii znamená možnost zalogovat si závod na geocaching.com). V rámci PZL je povolena jak GPS tak kompas. Papírovou mapu dostanou všichni.