úterý 12. listopadu 2019

O závodě Skrýše


Skrýše 2020 se ruší. Jde o akci, kde by se nás sešlo víc jak sto... Je nám to líto :(

Ale nezoufejte celou trať, místo startu v Krašovicích i terén přesuneme na rok 2021.
Bude to celkem 35 skrýší na ploše 50 km2, tak jak to naplánovali stavitelé Jana a Karel Šoupovi a Věrka Chvalová.

14. března v sobotu 2020 se v lesích u Plzně koná dvanáctý ročník netradičního navigačního závodu Skrýše s podtitulem Kompas kontra GPS. Závod je určen všem, kteří rádi hledají (a nalézají) a přitom se pohybují rádi venku v přírodě.
 
Skrýše budou opět na novém místě, a to v Krašovicích na sever od Plzně (pozor nesplést s Krašovem). Poběží se v lesích mezi Mrtníkem, Plasy, Kaznějovem a Horní Břízou. Oblíbené kaolinové haldy zajištěny! Start a cíl ve Kiosku Houkala u Krašovického rybníka.

Stavby trati se letos ujme Věrka Chvalová.

Úkolem je najít, co největší množství skrýší (kontrolních stanovišť) ve stanoveném čase 4 hodiny (v dětské kategorii 2 hodiny). O úspěchu rozhoduje strategické myšlení, schopnost nalézt optimální trasu od skrýše ke skrýši, umění pohybu terénem a fyzická připravenost (pohyb jen po svých).

Sejdou se jak vyznavači orientačních sportů (závod je zařazen do Pražské zimní ligy), tak vyznavači geocachingu (závod je zároveň veden jako geoevent). Proto ten konfrontační podtitul Kompas kontra GPS.

 Záznam z ročníku 2017

Budou vypsány dvě závodnické kategorie, jedna pro navigaci s GPS (a mapou) a druhá pro navigaci pouze podle mapy a kompasu (bez GPS). A dětská kategorie.
  • ostrý start - sobota 11:00 14.3. 2020
  • Start i cíl v kiosku Houkala v Krašovicích
  • registrace - od 9:45 do 10:30 tamtéž
  • přihlášky - ti, kteří se účastní jako geokešeři, prosím nechte přihlášky v komentářích ke geoeventu, ostatní emailem na adresu olles zavinac seznam tecka cz, předmět Skrýše 2020
Koordináty (spolu se stahnutelnými waypointy) skrýší budou zveřejněny na stránkách Skrýší den před závodem, aby účastníci mohli plánovat, co nejoptimálnější trasu. ALE bodové ohodnocení skrýší bude zveřejněno až při startu, což může optimální trasu pozměnit.

V den závodu každý účastník dostane mapu speciálku papírovou, i se zakreslenými skrýšemi, nebude třeba nic překreslovat. Půjde o velmi podrobnou turistickou mapu v měřítku cca 1:25000.

Kategorie:
  • jednotlivci nebo týmy s kompasem
  • jednotlivci nebo týmy s GPS
  • děti (poblíž startu/ cíle bude vícero skrýší)
(účast v jakékoli kategorii znamená možnost zalogovat si závod na geocaching.com). V rámci PZL je povolena jak GPS tak kompas. Papírovou mapu dostanou všichni.