čtvrtek 10. března 2016

Slovo stavitele tratí Skrýší 2016

Foto Lucie Vonášková
Děkuji za příležitost připravit Skrýše pro letošní rok. Sám jsem je několikrát běžel, a proto jsem se pokusil přidat letos pár nových prvků, které doufám oceníte jako zajímavou změnu a hlavně mají být překvapením pro vás, tak se těšte.

Primárním cílem pro mne bylo zvýhodnit trochu kačery, protože orienťáci o fous vyhrávají, tak aby to měli těžší – snad je překvapím. Zároveň jsem se ale snažil zachovat „dohledatelnost“ podle mapy, takže regulérnost zůstane doufám zachována. Vítězem se určitě opět stane dobrý vytrvalostní běžec, ale všichni si doufám odnesou nevšední zážitky a objeví nová zajímavá místa – proto jsme letos Skrýše připravili kolem kaolinových dolů!

POZOR – Všechny varuji, že máte šanci zabloudit do kaolinového dolu. Označil jsem na mapě části, do kterých byste neměli vstupovat. Dokonce jsou v některých částech dlouhé ploty, takže Vám hrozí, že si cestu nakonec ani nezkrátíte, pokud byste se tam vydali. Připomínám, že do terénu vyrážíte na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

DRUHÉ POZOR – Někteří z Vás se vydají přes hodně frekventovanou státní silnici (č. 27 Plzeň - Most), kde jezdí často auta i vyšší než povolenou rychlostí. Při přecházení dávejte pozor!

Na pasekách v lese cestou ke skrýši se můžete setkat s malými stromky. Dejte pozor, abyste je nepolámali!

Ať se Vám při hledání daří

Petr Suchý