neděle 20. března 2016

Jak se stavila trať Skrýší 2016

Komentář stavitele Petra Suchého, o tom jak připravoval trať

Když mě Aleš poprosil, abych postavil letošní skýše, hned jsem věděl, že musím něco udělat jinak, abych potěšil opakované účastníky závodu, protože jsem sám již několikrát závod běžel a Krkavec je již Skrýšema notně obroušený, tak byla změna nasnadě.Pak jsme sice vymysleli nový prostor, ale když už mě pár nápadů napoadlo, tak jsem je zachoval.

První nápad skluky kontrol

Díky podrobnější mapě a členitějšímu terénu jsem se rozhodl pro shluky kontrol, abych potěšil jak mapaře - detailním čtením mapy, tak skupiny neběžců, kteří si jistě užili žně na relativně malém prostoru. Tento záměr se tuším povedl.

Druhý nápad pár nulových - falešných kontrol

GPS souřadnice jsou uveřeňovány den dopředu a díky tomu mají mnozí možnost studovat si postupy dlouho dopředu. Chtěl jsem jim trochu zkomlikovat situaci tí, že pak některé kontroly vypadly. Nakonec to byla komplikace především pro lidi s GPS - pokud si neporovnali kontrolu s mapu a nevymazali bod, tak možná mnozí byli i na krásných místech bez kontroly.

Nápad třetí body od středu mapy se snižovaly

To byl asi největší pokus. Mám takový názor, že vítězové většinou mezi sebou bojují pouze o čas, protože mají sebrány všechny kontroly. Proto jsem oba okraje mapy vyvážil - 2 body za sevorovýchod, který byl jednoduše dostupný a 4 body za jihovýchod, kde byly kopce. Bohužel nakonec dokázal oběhnout vše jen jediný člověk a zároveň vznikla poměrně velká skupina bežců, kteří si netroufli ani na jeden okraj a přitom dorazili do cíle s velkým předstihem. Pro ty pak byla relativně malá nabídka kontrol, pro které by se vydali urvat ještě nějaký ten bod těsně před limitem. Příště budu myslet i na tuhle skupinu, protože mám tušení, že bych do ní sám aktuálně spadal.
Výhodou nízce ohodnocených krajních skrýší ale bylo, že se až tak nelišily bodové zisky "prvních" a "druhých". 

Děkuji všem že se vydali na trať a podle ohlasů si ji náležitě užili!
Ještě jednou díky za účast, bavilo mě pro Vás Skrýše připravit.

Petr během Skrýší navíc dokázal natočit pěkné reportáže z terénu :)


A ještě jedno video od Zachwatt3d: